“No se trata de llenar mentes, sino de encenderlas”

Creu que el poder de la ment i la manera d’aprendre del cervell estan poc explorats en el món educatiu?
Hi ha progressos, però sí, encara estan poc explorats i amb molt de treball per fer i molt de camí per recórrer. Em recorda als inicis d’Internet i com va desembocar posteriorment en un enorme creixement i transformació.

Les claus són:
1. Més inversió destinada a la investigació del cervell i la ment en l’àmbit educatiu (se sol invertir més en altres camps).
2. Fer arribar tota aquesta informació de forma eficaç a famílies i docents (recursos i eines determinants, ja que encara no està arribant a moltes d’elles).
3. Disposar dels mitjans necessaris per posar-los en pràctica i gestionar-los per a una millora contínua.

És l’educació una de les facetes més rellevants en les que aplicar tot el que es va coneixent sobre la ment?
La més rellevant! Com més educació, menys llacunes emocionals, menys conflictes, menys Prozacs; més confiança, compromís, motivació, sentit, progrés en la qualitat de vida, llibertat, sostenibilitat…

Quines certeses té vostè sobre el funcionament del cervell que aprofitaria a l’hora de formar els alumnes?
La seva fascinant plasticitat, els seus automatismes, el potencial de la integració de les seves àrees (treball conjunt i equilibrat de la lògica amb l’emoció, de la reflexió amb l’instint), el poder de la consciència, el poder de l’emoció (en la nostra percepció, en la nostra fisiologia i estat, en la nostra predisposició, en la nostra conducta, relació i connexió amb els altres, en la nostra presa de decisions, en impactar-nos, en accionar-nos…), el poder dels pensaments (com poden arribar a ser de limitants o generatius), el poder de la comunicació verbal i no verbal i el poder de la memòria (recursos i eines per aprendre a aprendre; aspectes crucials que fan que recordem una informació i no una altra).
Es pot observar com tot això es torna crucial i determinant en el nostre rendiment (augmentant l’aprenentatge i el record), en les nostres relacions (més felices i plenes, en la fisiologia (més regulació i salut) i en la qualitat de vida (més lliure, plena i sostenible).
D’una manera molt a l’abast, per exemple, la capacitat de compartir, d’interessar, de divertir i entusiasmar, de sorprendre, d’aportar novetat i inusualitat, d’aportar significat i utilitat, tot això es pot veure en el meu article sobre les claus d’un bon aprenentatge i record que apareix en el següent enllaç (part 1 i les següents):

ramonfauria.com

En la meva activitat com a mentalista, presentador, formador i coach he experimentat plenament el coneixement de com funciona el cervell i de quina manera aporta un avantatge diferencial. Em permet explotar els circuits visuals, cognitius (atenció, memòria, suggestió, influència, etc.), connectar, emocionar, impactar, direccionar, transmetre, capacitar d’una manera molt més eficaç, inclús fins a tal punt, que la neurociència, en aquella primera vessant d’activitat que mencionava de mentalista, ens defineix com autèntics hackers der cervell.

“La ment ho és tot.”

Per què considera que pot ser rellevant per a un professor conèixer principis bàsics de neurociència?
La ment és la nostra matèria prima. Conèixer el seu llenguatge, els seus mecanismes, ens permet capacitar-la, desenvolupar-la de la forma més òptima i també adquirir recursos i eines que ens permetin emocionar, connectar millor amb els alumnes, poder-los capacitar més. Aquí afegiria tot el que s’ha relatat a la pregunta anterior.

Què aconsellaria vostè per entrenar els cervells dels seus alumnes? Què troba a faltar?
L’aprendre a aprendre. La consciència, responsabilitat i acció.

Hi ha molt camí per recórrer a nivell educatiu per aprofitar tot el potencial d’unes ments en fase de formació?
Sí, recordem la plasticitat del cervell. Les interaccions ens fan i les experiències modelen el nostre cervell. La clau és guiar adequadament aquesta plasticitat. Per tant, allò que tants docents com familiars fem, importa.
Hi ha diversos estudis que demostren que les inversions en els primers anys són molt beneficioses i tenen un gran retorn a la societat.
Quan creixem bé, no fan falta molts retocs posteriors. Quan creixem malament, fan falta molts retocs i costen molts més diners i esforços posteriors.
Segons això, sembla que aquestes ments en formació haurien de tenir la major de les atencions i inversions.

És inspirador per a vostè comprovar com moltes de les seves intuïcions estan sent refrenades pels científics?
En els més de 25 anys que fa que vaig interactuant amb audiències, em proposo dia a dia optimitzar al màxim com presentar i transmetre informació i coneixement de la forma més eficaç, efectiva, útil, impactant i transformadora. I, certament, hi ha alguns recursos i eines que optimitzen molt més que d’altres. A vegades no saps perquè, però veus que funcionen una vegada i una altra. En alguns casos extrapoles principis i recursos que funcionen en altres disciplines i en altres casos sí, és intuïtiu (o fruit d’una llarga experiència i observació). Quan la ciència ho va ratificant i li posa nom, sorgeix en el teu rostre un somriure molt còmplice. També implica una base sobre la qual poder aprofundir i millorar encara més.

“S’ha de tornar l’emoció a les aules. ”

Què els diria als més escèptics sobre els descobriments dels neurocientífics?
Que dubtar és bo i que provar, encara més. Quan proves alguna cosa i veus que funciona positivament, ho deixaràs escapar o…? Crec que a tots ens agrada millorar i aprofitem qualsevol aportació positiva en aquest sentit.

Què poden aportar iniciatives com EduMindUp! Que difonguin la neurociència u estimulen el seu “aterratge” a les aules?
Conscienciació, responsabilitat i acció.
Idees i interrelacions que portin a noves oportunitats = valor = influència = lideratge.
Claus d’optimització del rendiment i la qualitat de vida tant professional com personal.

“Hi ha molts aspectes rellevants per a un òptim aprenentatge, però saber connectar emocionalment amb els alumnes… És la clau!”

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn